Zajistíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů:

- od studie, 3D modelů stavby, až po realizační projekt v souladu s novým stavebním zákonem platným od 01/2007

Inženýrské stavby:

- projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí

- projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení

- zajištění technického dozoru investora, zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí